Информация о товарах и услугах, предприятиях и организациях г.Полтавы и Полтавской обл. из базы данных РА Бизнес-справка 1503

Вы здесь

Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва

Телефон: 
(0532) 601736, 601734
Адрес: 
Слави пл., 4/2
Web-сайт: 
E-mail: 
Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва з 1991 р. прийнятий до системи Мінвузу України  (Постанова КМУ від 24.09.1991 року №227 та наказ Мінвузу України від 28.11.91р. №231). Зараз підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України. Відноситься до державної форми власності, є вищим навчальним закладом І рівня акредитації.
Директор технікуму Рибка Василь Григорович, викладач-методист, відмінник освіти України
 
Технікум має в своєму розпорядженні сучасну кабінетну систему навчання, для забезпечення набуття практичних навичок використовуються  лабораторії. В технікумі діють два комп’ютерних класи, обладнані сучасними комп’ютерами, забезпечений необхідним програмним забезпеченням. Велика кількість комп’ютерів встановлені в навчальних кабінетах і використовуються в навчальному процесі для викладання спеціальних предметів, курсового та дипломного проектування.
 
З метою забезпечення практичної підготовки студентів функціонують навчальний полігон і майстерні. Навчальний полігон використовується для проходження навчальної практики, а також для навчання студентів водінню автомобілів та дорожніх машин. В навчальній майстерні студенти набувають навиків із слюсарної, верстатної, деревообробної, електрозва-рювальної та ковальської справ.
 
В навчальному корпусі технікуму розташована бібліотека, що нараховує до 52000 примірників, має читальний зал. Інформаційно–довідкова робота бібліотеки здійснюється з використанням комп’ютера, в якому знаходиться база даних про наявність підручників з профілюючих дисциплін. Бібліотека постійно комплектується україномовними підручниками згідно виходу літератури, а також має в своєму розпорядженні спеціальні фахові періодичні видання.
 
Технікум підтримує і постійно розширює зв'язки з організаціями і підприємствами, куди направляються студенти для проходження практики для отримання робочої професії, технологічної і переддипломної практик, розподіляються на роботу.
 
Технікум входить до навчально-методично-виробничого комплексу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету та Полтавського національного технічного університету імені Ю.Кондратюка, що дає змогу випускникам технікуму продовжити навчання в цих навчальних закладах за скороченим терміном.
З метою кращої адаптації випускників технікуму в умовах ринкових відносин і розширення їх професійних можливостей, поряд з фаховою підготовкою, передбачено отримання робітничих професій: оператора комп’ютерного набору, оператора комп’ютерної верстки, дорожнього робітника, асфальтобетонщика, арматурника, ізолювальника, бетоняра, слюсара по ремонту автомобілів, слюсара по ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, водія автотранспортного засобу категорій "В", "С", які надаються кваліфікаційними комісіями базових підприємств та реєстраційно-екзаменаційним відділом ДАІ. Наш технікум має великий досвід у підготовці своїх спеціалістів, є єдиним провідним закладом 1 рівня акредитації за цим фахом в області.
 
Студентам належить 2 гуртожитки, де створені всі умови для хорошого побуту, відпочинку, занять. За своїми показниками гуртожитки технікуму займали призові місця в обласному огляді гуртожитків міста.
 
В технікумі працюють органи самоврядування: Студентська рада та Рада з питань естетичного виховання, які беруть велику участь в організації виховної та навчальної роботи. Центром духовного виховання є українська світлиця технікуму, де організовуються виховні заходи з національного виховання, відбуваються зустрічі з письменниками, проводяться сімейні вечори. Саме тут формуються такі якості як національна приналежність, історична пам’ять, духовний зв’язок з попередніми поколіннями.
 
Традиційними стали батьківські конференції, коли батьки одержують можливість контакту з викладачами, відвідувати заняття. Звичні в житті студентів тематичні вечори з участю професіональних майстрів мистецтв, зустрічі з цікавими людьми, дискотеки, КВК, колективне відвідування музеїв міста, театру, екскурсії по літературних місцях Полтавщини.
 

 

На карте: